0948 / 509 876 Krtkovanie Bratislava

Riešili sme opravu neodborne realizovanej kanalizácie v rodinnom dome. Kamerová inšpekcia preukázala protispád potrubia pod kúpeľňou.

V mieste poruchy sme vysekali základovú dosku a miesto napojenia na zvislé potrubie a časť kanalizačnej rúry ktorá bola v protispáde sme opravili.

Share This