0948 / 509 876 Krtkovanie Bratislava

V tomto príspevku sa budeme venovať dopojeniu piecky na tuhé palivo do systému ústredného kúrenia. Budeme riešiť malý objekt s pôdorysnou plochou približne 70 m2. V objekte je kombinácia podlahového kúrenia a radiátorov na prízemí a na poschodí len radiátory. Objekt približne malej rekreačnej chatky, s využívaním príležitostným. Popíšeme si viaceré spôsoby možného dopojenia, budeme experimentovať a hľadať nekonvenčné riešenia, prípadné zjednodušenia, upozorníme aj na možné chyby a ukážeme si a vysvetlíme prečo niektoré modely fungovať nebudú, aké sú obmedzenia a ako zvoliť správny spôsob zapojenia podľa spôsobu používania objektu (dlhodobé bývanie / príležitostné užívanie).

  1. Na začiatok si zadefinujeme pojmy pre tento príspevok – potrubie výstupné z piecky s vyššou teplotou budeme nazývať „primár“, potrubie ktoré sa vracia z okruhu späť budeme nazývať „spiatočka“. Zostavu sme v prvok kroku vyskladali dopájaním okruhu podlahovky z primáru cez zmiešavací ventil s nastaviteľnou teplotou.

Na zmiešavacom ventile pre podlahovku sme nastavili teplotu na minimálnu hodnotu (30°C). Po spustení veľkého okruhu prišla k zmiešavaciemu ventilu cca 65°C voda a uzavrela ho. Zmiešavací ventil potreboval domiešať studenú vodu z by-pasu, aby poslal do podlahovky požadovanú teplotu 30°C. Nakoľko však nebolo na okruhu podlahovky druhé čerpadlo, ktoré by tento okruh točil samostatne, nedokázal zmiešavací ventil vodu z primáru a spiatočky zmiešať a ostal trvalo uzavretý. Tento spôsob zapojenia nefunguje.

2. Zapojili sme podlahovku čisto len zo spiatočky radiátorového okruhu. V zostave sme stále ponechali zmiešavací ventil s nastaviteľnou teplotou (30-70°C).

V januári s vonkajšou teplotou do +8°C sme kúrili takýmto spôsobom v piecke približne 8 hodín a teplota na spiatočke z radiátorov neprekročila hodnotu 20°C. Teplotný rozdiel na okruhu radiátorov bol 40°C (primár 60°C, spiatočka 20°C). Zmiešavací ventil pri takomto zapojení neplní svoju zmiešavaciu funkciu (nakoľko nemá okruh podlahovky samostatné čerpadlo), ale len poistnú funkciu aby do podlahovky nevnikla vysoká teplota. Pri dlhodobejšom kúrení by mohla nastať situácia, kedy by teplota spiatočky z radiátorového okruhu stúpla nad nastavenú maximálnu teplotu požadovanú do podlahovky a v tom prípade by zablokovala prietok a mohol by vzniknúť problém – obehové čerpadlo by nemalo kam tlačiť a spôsobilo by to zvýšenie teploty vo výmenníku a museli by sa aktivovať ďalšie ochranné systémy – poistný ventil, prípadne chladiaca slučka, čerpadlo by trpelo nadmernou záťažou… Pre tento prípad môžeme systém ošetriť osadením poistného ventilu s nižšou hodnotou ako je kotlový poistný ventil na vstupe do podlahovkového okruhu a výstup z poistného ventilu zaústiť do spiatočky, čím zabezpečíme prietok v prípade zablokovania zmiešavacieho ventilu.

Priamym zapojením spiatočky do podlahovkového okruhu sa dá fungovať za predpokladu rozumného prikladania do piecky a rozumného nastavenia škrtiacich klapiek prívodu vzduchu do piecky. Systém funguje aj v takomto zjednodušenom zapojení bez zmiešavacieho ventilu , len nie je odolný voči prekurovaniu v piecke, kedy môže teplota do podlahovky presiahnuť optimálne teploty.

Na tomto obrázku sme systém doplnili aj druhým čerpadlom na okruhu podlahovky. Do spiatočky sme namontovali aj gumený kompenzátor, aby nahriate mosadzné komponenty neovplyvňovali teplotu snímača na spiatočke (na obrázku ho nevidno, vpravo od modrého ventilu). Zistili sme ale, že ani gumený kompenzátor nedokáže eliminovať prenos teploty nahriatej vody od zmiešavacej mosadznej armatúry… Riadiacu jednotku sme použili pre dve čerpadlá – kotlové a zásobníka TÚV. Takto zapojená zostava fungovala len do momentu kedy teplota na spiatočke podlahovky dosiahla nastavenú hodnotu na riadiacej jednotke. Potom už snímač namiesto chladnutia spiatočky a opätovného spustenia čerpadla podlahovky, zvyšoval lsvoju teplotu a čerpadlo sa až do skončenia kúrenia v piecke nerozbehlo. Pri hasnutí pahreby v piecke, keď sa zastavilo kotlové čerpadlo, poklesla konečne teplota na podlahovkovej spiatočke a keďže diferentná hodnota nastavená v riadiacej jednotke ešte nedosahovala menšiu hodnotu ako bola nastavená, spustilo podlahovkové čerpadlo. Keďže ochranný kotlový trojcestný ventil uzavrel spiatočkovú vetvu, nedokázalo podlahovkové čerpadlo potiahnuť ohriatuvodu z výmenníka, ale začalo ťahať vodu z radiátorov a tlačilo ju do radiátorovej spiatočky… Takto by točilo studenú vodu až kým by diferenčná hodnota nedosiahla nižšiu hodnotu ako bola nastavená (kým by v piecke úplne vyhasla pahreba). Je možné aj takéto zapojenie, ale treba do systému ešte doplniť niekoľko elektrických a meracích komponentov, aby sa systém doladil k spokojnosti 🙂

Share This