0948 / 509 876 Krtkovanie Bratislava

NOVINKY

Oprava kanalizácie v protispáde

Riešili sme opravu neodborne realizovanej kanalizácie v rodinnom dome. Kamerová inšpekcia preukázala protispád potrubia pod kúpeľňou.

Share This